หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-11-19 10:02:48ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ได้ทาง

ผ่านเวปไซน์ http://hs.ssru.ac.th/page/complaint-environment-facilities 

หรือ แสกนคิวอาโค้ด 

ผู้รับผิดชอบจัดารข้อร้องเรียน นายพีรพงศ์ โผแพ ฝ่ายอาคารสถานที่

 โทร...02-1601284