หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เเขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมหารือ Job Top Gun เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในสายงาน HR ในยุคดิจิทัล
เเขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมหารือ Job Top Gun เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในสายงาน HR ในยุคดิจิทัล

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-10-27 15:56:17
เเขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมหารือ Job Top Gun เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในสายงาน HR ในยุคดิจิทัล

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีหญิง เพ็ญนภา ปาละปิน หัวหน้าแขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  พร้อมด้วยอาจารย์ภายในสาขา เข้าร่วมการประชุมหารือกับ คุณวิเชียร ชนาเทพาพร ผู้บริหารเว็บไซต์ Job Top Gun ผ่านระบบออนไลน์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร 5 แห่ง เพื่อหารือในการเตรียมพร้อมในสายงานด้านทรัพยกรมนุษย์ (HR) ในยุคดิจิทัล ให้แก่นักศึกษาภายหลังสำเร็จการศึกษาไปในอนาคต