หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดประชุมทบทวนกรอบอัตรากำลังและตำแหน่งเพิ่มใหม่ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2569)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดประชุมทบทวนกรอบอัตรากำลังและตำแหน่งเพิ่มใหม่ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2569)

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-05-17 22:19:21

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดประชุมทบทวนกรอบอัตรากำลังและตำแหน่งเพิ่มใหม่ ระยะ ปี (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2569)

วันที่ 21 เมษายน 2565 อาจารย์ ดร.ปารณีย์ ศรีแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมทบทวนกรอบอัตรากำลังและตำแหน่งเพิ่มใหม่ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2569) เพื่อชี้แจ้งและมอบนโยบายการทบทวนกรอบภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการแต่ละบุคคลให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน โดยมี นางอมรวดี กลิ่นจันทร์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมพรโสภิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์