หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการ English Brush up สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการ English Brush up สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-07-21 14:07:19โครงการ English Brush up สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ English Brush up (รูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet) ให้นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนในระดับอุดมศึกษาและปรับพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษ โดยมี คุณคณิตสร เชิดเกียรติกุล เจ้าของเพจ Speak English with Prang ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรมในครั้งนี้