หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิเทศนักศึกษาฝึกงานสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิเทศนักศึกษาฝึกงานสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-09-21 14:50:00

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิเทศนักศึกษาฝึกงานสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. อาจารย์กฤติกา ผลเกิด ได้นิเทศและติดตามผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ณ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะในการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาที่สนใจงานด้านประชาสัมพันธ์ จาก คุณวิศิษฎ์ ภูทัตโต ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งนักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จากการฝึกประสบการณ์อย่างหลากหลาย