หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมสืบสานเอกลักษณ์ไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมสืบสานเอกลักษณ์ไทย

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-03-22 09:29:55คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมสืบสานเอกลักษณ์ไทย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดยอาจารย์ ดร.ปารณีย์ ศรีแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหาร ร่วมกับบุคลากรสวมใส่ชุดผ้าไทยทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ เพื่อแสดงออกถึงเอกลักษณ์ “ความเป็นวัง” ของชาวสวนสุนันทา และสืบสานเอกลักษณ์ของชาติไทย