หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 9/2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 9/2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-06-23 16:19:46

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 9/2565

วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2565 รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 9/2565 ซึ่งจัดผ่านระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet  โดยมีระเบียบวาระการประชุมเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาในเรื่อง การรายงานรายจ่ายยอดงบประมาณเกินดุล เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ 2564 และการปรับปรุงงบประมาณรายจ่ายของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565