หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สอบแข่งขัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิศาสตร์ฯ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สอบแข่งขัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิศาสตร์ฯ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-11-23 12:14:51

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สอบแข่งขัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิศาสตร์ฯ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณเงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ และ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมี อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าสาขาวิชา ณ ห้องประชุมพรโสภิณ