หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ผลิตบัณฑิตด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านทางภูมิศาสตร์ มีทักษะด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ รวมถึงมีทัศนคติ และความคิด เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน "
สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ผลิตบัณฑิตด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านทางภูมิศาสตร์ มีทักษะด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ รวมถึงมีทัศนคติ และความคิด เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน "

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-11-24 09:42:20"สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ผลิตบัณฑิตด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านทางภูมิศาสตร์ มีทักษะด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ รวมถึงมีทัศนคติ และความคิด เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน "
สนใจสมัครเรียน
รอบที่ 1 Portfolio
สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2564 - 7 ม.ค. 2565
คุณสมบัติ
เกรดเฉลี่ยตั้งแต่2.00
รับ ม.6 ทุกสาย, ปวช. ,กศน.
ไม่ตาบอดสี
ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ http://admission.ssru.ac.th
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
www.ssru.ac.th
www.hs.ssru.ac.th
http://www.geo.hs.ssru.ac.th/home