หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1/2566
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1/2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-11-25 16:01:31

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 อาจารย์พัชราพรรณ สุสมาวัตนะกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย น.ส.ตูนละดา เพชรอำไพ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งจัดโดยฝ่ายพัฒนาระบบงานและประเมินผลการปฏิบัติราชการ กองนโยบายและแผน โดยมี รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุมผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Google Meet  โดยคณะกรรมการได้ร่วมพิจารณาแนวทางการดำเนินงาน และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานต่อไป