หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งคณะกรรมการประจำคณะฯ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งคณะกรรมการประจำคณะฯ

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-03-26 09:08:11คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งคณะกรรมการประจำคณะ

24 มีนาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการเลือกตั้ง คณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากผู้แทนคณาจารย์ประจำหรือพนักงาน โดยมีอาจารย์ ดร.ปารณีย์ ศรีแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.วิลาสินี จินตลิขิตดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นางอมรวดี กลิ่นจันทร์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี พร้อมด้วยบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการลงคะแนนเลือกตั้ง ในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2564  เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมพรโสภิณ อาคาร 35 ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์