หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาภูมิศาสตร์ ลงสำรวจพื้นที่จังหวัดสกลนคร อุบลราชธานี ภายใต้โครงการสำรวจข้อมูลและแปรค่าความสมบูรณ์ ของพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ (ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว) ประจำปี 2565
คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาภูมิศาสตร์ ลงสำรวจพื้นที่จังหวัดสกลนคร อุบลราชธานี ภายใต้โครงการสำรวจข้อมูลและแปรค่าความสมบูรณ์ ของพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ (ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว) ประจำปี 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
14 สิงหาคม 2565 23:04:07

คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาภูมิศาสตร์ ลงสำรวจพื้นที่จังหวัดสกลนคร อุบลราชธานี ภายใต้โครงการสำรวจข้อมูลและแปรค่าความสมบูรณ์ ของพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ (ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว) ประจำปี 2565

วันที่ 13 - 16 กรกฎาคม 2565 คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร และอุบลราชธานี เพื่อสำรวจพื้นที่ ภายใต้โครงการสำรวจข้อมูลและแปรค่าความสมบูรณ์ ของพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ (ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว) ประจำปี 2565