หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2566
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-08-04 16:01:23

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2566

เริ่มรับสมัคร 16 สิงหาคม 2565 - 30 กันยายน 2565

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

  • สาขาวิชาภาษาไทย
  • สาขาวิชาภาษาจีน
  • สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
  • สาขาวิชาการจัดการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
  • - แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม
  • - แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม

รับสมัครผ่านเว็บไซต์ https://admission.ssru.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0 2160 1286

www.hs.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : HS.SSRU

Twitter : HS SSRU

Facebook : www.facebook.com/FHS.SSRU/

#ssru #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา