หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำกัด
บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำกัด

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-04-19 14:58:30บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำกัด
วันที่ 2 เมษายน 2564 บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ ได้เข้าร่วมการประชุมสามัญครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำกัด และร่วมเสนอชื่อและลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2564 แทนคณะกรรมการดำเนินการชุดเดิมที่ครบวาระและลาออก โดยการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมช่อแก้ว ชั้น 5 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา