หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-05-06 15:40:28

สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

รอบที่ 3 Admission

รับสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2 - 10 พฤษภาคม 2565

เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.00

รับ ม.6 ทุกสาย, ปวช. ,กศน. ไม่ตาบอดสี

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ http://www.geo.hs.ssru.ac.th/home

www.ssru.ac.th

www.hs.ssru.ac.th