หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-05-18 19:09:43สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

รอบที่ 3 admission 1 และ admission 2

เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 - 15 พฤษภาคม 2564

รายละเอียดการรับสมัคร https://hs.ssru.ac.th/th/news/view/news001-22-apr-2021

IG : HS.SSRU

Twitter : HS SSRU

Facebook : https://www.facebook.com/GEOGSSRU

www.hs.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th