หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานจัดการเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานจัดการเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-11-07 11:08:50

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานจัดการเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา

วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน โดยมี ผศ.ดร.จิราภรณ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการการเลือกตั้งเข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งที่สำนักงานฝ่ายกิจการนักศึกษา ฯ และทางระบบออนไลน์ โดยได้ร่วมกันสรุปงานและเสนอความคิดเห็นเพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดการเลือกตั้งในคราวต่อไป