หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร.สุวิทย์ คงสงค์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาการหัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร.สุวิทย์ คงสงค์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาการหัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-11-08 14:37:15

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร.สุวิทย์ คงสงค์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาการหัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา