หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อสุรินทร์ ไวยสุศรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อสุรินทร์ ไวยสุศรี

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-04-26 22:31:42

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อสุรินทร์ ไวยสุศรี

วันที่ 6 เมษายน 2565 เวลา 18.30 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อสุรินทร์ ไวยสุศรี บิดาของอาจารย์คธาวุฒิ ไวยสุศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ โดยมีอาจารย์ ดร.ปารณีย์ ศรีแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์พรสมิทธิ์ ฉายสมิทธิกุล หัวหน้าสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ผศ.มรกต วรชัยรุ่งเรือง ผศ.ดร.กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ อาจารย์พรเพิ่ม แซ่โง้ว และอาจารย์ณยศ วรชัยรุ่งเรือง และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ และศิษย์เก่าเข้าร่วมในพิธี ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี