หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ จัดสัมมนางานวิจัยทางภูมิศาสตร์ประจำปีการศึกษา 1/2565
สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ จัดสัมมนางานวิจัยทางภูมิศาสตร์ประจำปีการศึกษา 1/2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-11-09 15:47:12

สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ จัดสัมมนางานวิจัยทางภูมิศาสตร์ประจำปีการศึกษา 1/2565 

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดสัมมนางานวิจัยทางภูมิศาสตร์ประจำปีการศึกษา 1/2565 “Predicting future physical” ซึ่งเป็นการนำเสนอผลงานการวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ได้เก็บเกี่ยวทักษะองค์ความรู้อย่างถูกต้องซึ่งมีประโยชน์ต่อการเรียน และการทำงานในอนาคต โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 และอาจารย์สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ เข้าร่วมฟังสัมมนาในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมนิภานภดล ชั้น 2 อาคาร 35 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์