หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาการจัดการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม (การจัดการพัฒนาสังคม) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สาขาวิชาการจัดการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม (การจัดการพัฒนาสังคม) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-05-17 17:53:48สาขาวิชาการจัดการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม (การจัดการพัฒนาสังคม) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

หลักสูตรการจัดการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม ได้มุ่งเน้นการเรียนรู้ในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นการเน้นการเรียนการสอนแบบทฤษฎีและรวมไปถึงการลงมือทำจริง ปฏิบัติจริง เรียนรู้กระบวนการทำงานจากชุมชนต่างๆ จนกระทั่งรวมไปถึงการคิดและวิเคราะห์ พัฒนาสังคมมุ่งเน้นการสร้างนักพัฒน์ที่มีความรู้ ความสามารถ และสามารถที่จะปรับใช้ความรู้/กระบวนการ เพื่อใช้ในการต่อยอดความคิด แล้วนำพาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

รอบที่ 3 admission 1 และ admission 2

เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 - 15 พฤษภาคม 2564

สมัครเรียน :  https://student.mytcas.com/th  

รายละเอียดการรับสมัคร : https://hs.ssru.ac.th/th/news/view/news001-22-apr-2021

IG : HS.SSRU

Twitter : HS SSRU

Facebook : https://www.facebook.com/sdm01.ssru

www.hs.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

โทร : 02 160 1286