หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-07-12 13:15:15

สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวชมพูนุช ชมภูวิเศษ (พี่เป้) GEO รุ่นที่10 ศิษย์เก่าสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ได้บรรจุเข้ารับราชการ ตำเเหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายเเละแผน สังกัด สำนักนายกรัฐมนตรี