หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กิจกรรมปัจฉิมนิเทศของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการจัดการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการจัดการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-11-23 14:16:58ปัจฉิมนิเทศของนักศึกษาชั้นปีที่ 4

สาขาการจัดการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม แขนงการจัดการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เป็นภาพรวมและบรรยากาศของการจัดกิจกรรมผ่านทางโปรแกรม Google Meet

รับชมบรรยากาศกิจกรรม https://www.youtube.com/watch?v=VCc8Trw012E