หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนที่ 1/2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนที่ 1/2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-06-16 10:10:00

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนที่ 1/2565

          วันที่ 14 มิถุนายน 2565 อาจารย์ ดร.ปารณีย์ ศรีแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนที่ 1/2565 เพื่อมอบนโยบายการจัดเตรียมห้องเรียน อาคาร สถานที่ อุปกรณ์การจัดการเรียการสอน และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมต้อนรับการภาคเรียนที่ 1/2565 ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 โดยมีนางอมรวดี กลิ่นจันทร์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี บุคลากรฝ่ายงานอาคารสถานที่ และแม่บ้าน ร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมพรโสภิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์