หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิเทศนักศึกษาฝึกงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิเทศนักศึกษาฝึกงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-09-16 11:33:42

แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิเทศนักศึกษาฝึกงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

วันที่ 15 กันยายน 2565 อาจารย์ ดร.ศิริมาลย์ วัฒนา อาจารย์ประจำแขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ไปนิเทศติดตามผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร แขนงวิชาฯขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ได้มอบประสบการณ์ในการเรียนรู้การทำงานในพิพิธภัณฑ์ให้แก่นักศึกษาฝึกงาน ได้แก่ การปรับตัวในการทำงาน การค้นคว้าข้อมูลทางประวัติศาสตร์ในการจัดการความรู้ เทคนิคการนำชมที่หลากหลายให้กับผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ เป็นต้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในการประยุกต์เพื่อใช้งานในอนาคตได้เป็นอย่างดี