หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สุรสิทธิ์ วงศ์สุรศิลป์ นักศึกษาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สุรสิทธิ์ วงศ์สุรศิลป์ นักศึกษาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-11-16 09:44:20สุรสิทธิ์ วงศ์สุรศิลป์

นักศึกษาการจัดการทางวัฒนธรรม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศิษย์เก่าโรงเรียนวัดราชบพิธ(ศิลป์ภาษา)

กับความรู้สึกทีมีต่องานด้านวัฒนธรรม

"ทุกครั้งที่เราเข้าไปเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ จะทำให้เรารู้สึกสำนึกในเรื่องราวที่เคยผ่านมา บางครั้งอาจภูมิใจ บางครั้งอาจหดหู่ปนกันไป มันเป็นสิ่งที่ตรึงจิตใจเราด้วยเรื่องราวในตอนนั้น"

แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม

กำลังเปิดรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio

วันนี้ - 7 ม.ค. 65

https://admission.ssru.ac.th/isqy04