หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการอบรม "การพัฒนาสมรรถนะ Google Certified Education Level 1"
บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการอบรม "การพัฒนาสมรรถนะ Google Certified Education Level 1"

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-06-17 21:43:20

บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการอบรม "การพัฒนาสมรรถนะ Google Certified Education Level 1"

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 บุคลากรฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการอบรม "การพัฒนาสมรรถนะ Google Certified Education Level 1" ซึ่งจัดโดยสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet