หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ดร.อาริยา ภู่ระหงษ์ นำนักศึกษาแขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม ชั้นปีที่ 2 และปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าทัศนศึกษาและดูงาน ณ มิวเซียมสยาม กรุงเทพฯ
ดร.อาริยา ภู่ระหงษ์ นำนักศึกษาแขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม ชั้นปีที่ 2 และปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าทัศนศึกษาและดูงาน ณ มิวเซียมสยาม กรุงเทพฯ

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-08-18 14:36:36

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 อาจารย์ ดร.อาริยา ภู่ระหงษ์ นำนักศึกษาแขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม ชั้นปีที่ 2 และปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าทัศนศึกษาและดูงาน ณ มิวเซียมสยาม กรุงเทพฯ