หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2564
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-04-28 12:17:38คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 19 เมษายน 2564 รศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2564 โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาในเรื่อง การพิจารณาการอนุมัติผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2563 ซึ่งการประชุมในครั้งนี้จัดในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19