หน้าหลัก > ข่าว > > สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
19 มีนาคม 2564 12:56:01สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

วันที่ 16 มีนาคม 2564 อาจารย์พรเพิ่ม แซ่โง้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้แก่ มี นางสาวอรอนงค์ ตระการจันทร์ นางสาวสิประภา คะศรีทอง และนางสาวผกามาศ คงฉิม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ บริษัท จีโอแมพ เซอร์เวย์  โดยได้รับฟังการนำเสนอการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา และข้อเสนอแนะของหน่วยงาน ในการนี้ทางสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ขอขอบคุณ ผู้บริหาร และบุคลากรของบริษัท จีโอแมพ เซอร์เวย์   ที่ให้อนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกประการณ์วิชาชีพ และให้ความรู้ ประสบการณ์  ทักษะทางวิชาชีพ และให้การดูแลนักศึกษาเป็นอย่างดี