หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับรางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” ประจำปี พ.ศ. 2564 สาขา บริหารและพัฒนาองค์กร
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับรางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” ประจำปี พ.ศ. 2564 สาขา บริหารและพัฒนาองค์กร

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-11-19 11:30:25คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับรางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” ประจำปี พ.ศ. 2564 สาขา บริหารและพัฒนาองค์กร 

          วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้ารับรางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2564 ประจำพุทธศักราช 2564 สาขาบริหารและพัฒนาองค์กร ในโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ซึ่งจัดโดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทยโดยมี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ ห้องชัยพฤกษ์ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร