หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์ ขอให้นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุกท่าน
ประชาสัมพันธ์ ขอให้นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุกท่าน

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-11-23 14:44:43ประชาสัมพันธ์ ขอให้นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุกท่าน

ตอบแบบสำรวจข้อมูลการรับวัคซีน COVID-19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โดยใช้ Email ของมหาวิทยาลัยเข้าตอบแบบสำรวจ

ภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน  2564

ตอบแบบสำรวจ https://zhort.link/mJj

หรือแสกน Qr code