หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เจนจิราภา มลสิน** นักศึกษาแขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เจนจิราภา มลสิน** นักศึกษาแขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-11-22 13:12:33เพราะวัฒนธรรมเป็นการสืบทอดศิลปะ
และการใช้ชีวิตที่งดงามอย่างหนึ่ง และพิพิธภัณฑ์ก็ทำให้รู้จักเมือง
รวมทั้งผู้คนได้ดียิ่งขึ้น จึงสนใจวิชาทางวัฒนธรรม
และเลือกเรียนสาขานี้ที่ สวนสุนันทา"
ความเห็นที่มีต่องานด้านวัฒนธรรมของ
**เจนจิราภา มลสิน**
นักศึกษาแขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ศิษย์เก่า โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมป์
(ศิลป์ภาษา-จีน)

แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
รับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio
วันนี้ - 7 ม.ค. 65
https://admission.ssru.ac.th/isqy04
https://www.mytcas.com/programs/21660104904204A