หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา Soft Skill ระดับผู้นำนักศึกษา รุ่นที่ 2 ตามแนวทางวิศวกรสังคม
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา Soft Skill ระดับผู้นำนักศึกษา รุ่นที่ 2 ตามแนวทางวิศวกรสังคม

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-06-23 16:22:25

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา  Soft Skill ระดับผู้นำนักศึกษา รุ่นที่ 2 ตามแนวทางวิศวกรสังคม 

          วันที่ 19 -21 พฤษภาคม 2565 ตัวแทนนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จำนวน 20 คน ได้ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา  Soft Skill ระดับผู้นำนักศึกษา รุ่นที่ 2 ตามแนวทางวิศวกรสังคม ซึ่งจัดโดย กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ โรงแรม โกล์เดน ซี หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์