หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอให้นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ยังไม่ผูกบัญชีธนาคารด้วยบัตรประชาชน
ขอให้นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ยังไม่ผูกบัญชีธนาคารด้วยบัตรประชาชน

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-11-24 09:51:05ขอให้นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ที่ยังไม่ผูกบัญชีธนาคารด้วยบัตรประชาชน

ให้ดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์ธนาคาร

ด้วยบัตรประชาชน

เพื่อรับเงินช่วยเหลือส่วนลดค่าเทอม 1/2564

คืน 20% และ 30%                                     

เนื่องจากการโอนเงินคืน ในรอบวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้

ตรวจสอบรายชื่อ

https://drive.google.com/file/d/1TEpLEdNvByJBUqmP2aT4ncVZ6oIIliqd/view?usp=sharing