หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เส้นทางท่องเที่ยววัฒนธรรมถนนสายมังกร
เส้นทางท่องเที่ยววัฒนธรรมถนนสายมังกร

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-04-27 11:59:20

เส้นทางท่องเที่ยววัฒนธรรมถนนสายมังกร

พี่ดีดี พี่ไนซ์ พี่ที ปี 4 แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

พาเที่ยวย่านเยาวราช

ชุมชนเจริญชัย มีเรื่องราวของคณะงิ้ว ร้านหมอดู ยาสมุนไพรจีน

ศาลเจ้าเล่งบ๊วยเอี๊ยะ มีความเป็นมาเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยา และมีวัตถุโบราณสำคัญ

วัดมังกร เป็นที่นิยมมาสักการะเทพเจ้าต่างๆโดยเฉพาะในช่วงตรุษจีน

ห้างขายยาเบอร์ลิน เคยเป็นคลินิกเอกชนที่แรกๆของย่านเยาวราช ความโดดเด่นของรูปแบบสถาปัตยกรรมซึ่งปัจจุบันอาคารปรับเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์

การถ่ายทอดเเรื่องราวของสถานที่บนเส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนใน

รับชมวีดีโอ : https://www.facebook.com/cultmssru/videos/543048637249894

"แขนงวิชาการาจัดการทางวัฒนธรรม"

สาขาวิชาการจัดการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบ3 Admission รับ 30 คน, ใช้ GPAX, รับทุกแผนการเรียน

รับสมัคร 2-10 พ.ค. 65

https://admission.ssru.ac.th/isqy04

https://www.mytcas.com/programs/21660104904204A