หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการอบรม"พี่เลี้ยงประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาทักษะสร้างสรรค์สื่อโซเชียลมีเดีย" ครั้งที่ 1
บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการอบรม"พี่เลี้ยงประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาทักษะสร้างสรรค์สื่อโซเชียลมีเดีย" ครั้งที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
06 กันยายน 2565 10:56:51

บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการอบรม"พี่เลี้ยงประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาทักษะสร้างสรรค์สื่อโซเชียลมีเดียครั้งที่ 1

วันที่ 25 กรกกฎาคม 2565 บุคลากรด้านงานประชาสัมพันธ์ ได้เข้าร่วมการอบรม"พี่เลี้ยงประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาทักษะสร้างสรรค์สื่อโซเชียลมีเดีย" ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดโดยฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการเปิดโครงการ และอาจารย์ ดร.ธวัชชัย สุขสีดา ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 และระบบออนไลน์ผ่าน  Google meet