หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมุษยศาสตร์ฯร่วมเตรียมความพร้อม กิจกรรม SSRU Open House Online 2021
คณะมุษยศาสตร์ฯร่วมเตรียมความพร้อม กิจกรรม SSRU Open House Online 2021

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-03-29 11:05:18คณะมุษยศาสตร์ฯร่วมเตรียมความพร้อม กิจกรรม SSRU Open House Online 2021 

วันที่ 26 มีนาคม 2564 คณาจารย์และตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาต่างของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมซ้อมการจัดกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมในงาน SSRU Open House Online 2021 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากำหนดจัดขึ้น ในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 – 1 เมษษยน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านการ Live สดผ่าน Facebook Fan page มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยช่วงกิจกรรมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น้องๆนักเรียนและผู้สนใจสามารถติดตามรับชมได้ในช่วงเวลา 10.50 – 11.30 น. Facebook Fan page มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา