หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาแขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาแขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-11-23 14:52:39ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาแขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นางสาวกชพร ศรีสวัสดิ์ ผลงานเรื่อง "บ้านขนมปังขิง" และ

นางสาวทัศวรรณ เหล็กสี ผลงานเรื่อง "ไข่ครอบสงขลา"

ได้รับรางวัลชมเชย ระดับมหาวิทยาลัย จากการประกวดในโครงการ Challenge Cultural Influencers

จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรม ซึ่งมีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจำนวน 232 ผลงาน ติดตามผลการประกวดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/Culturalpromotionassociation/

แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม

รับสมัครรอบที่ 1 Portfolio

วันนี้ - 7 ม.ค. 65

https://admission.ssru.ac.th/isqy04