หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-05-18 18:55:36สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ขอเชิญอ่านผลงานเขียนของ นายณัฐภูมิ ฤทธิ์นอก นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย นักเขียนจากค่ายสารคดี ครั้งที่ 16 ภายใต้หัวข้อ "Smart Community" เรื่อง รื้อ / ฟื้น / คืนชีวิต : บางมูลนากบนการเริ่มต้นครั้งใหม่

อ่านผลงานเพิ่มเติม https://bit.ly/2Rt49Rj

ภาพและข้อมูล : Sarakadee Magazine