หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเเสดงความยินดี กับนายนิพพิชฌน์ จันทร์หิรัญ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเเสดงความยินดี กับนายนิพพิชฌน์ จันทร์หิรัญ

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
07 พฤศจิกายน 2565 11:10:24

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเเสดงความยินดี กับนายนิพพิชฌน์ จันทร์หิรัญ

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการสภานักศึกษา

ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเลขาธิการสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา