หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการประจำคณะ จากคณาจารย์ประจำหรือพนักงานผู้ซึ่งมิใช้ผู้บริหาร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการประจำคณะ จากคณาจารย์ประจำหรือพนักงานผู้ซึ่งมิใช้ผู้บริหาร

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
13 มีนาคม 2566 11:37:48

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการประจำคณะ จากคณาจารย์ประจำหรือพนักงานผู้ซึ่งมิใช้ผู้บริหาร
วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำหรือพนักงานผู้ซึ่งมิใช่ผู้บริหาร โดยมีอาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในการเลือกตั้งและนับคะแนน โดยมีผู้บริหารคณะรองคณบดีฝ่ายต่าง ๆ ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ณ ห้องประชุมพรโสภิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งผลการนับคะแนนเลือกตั้ง นางสาวหัสทยา นวลสุวรรณ อาจารย์ ดร.ศิริมาลย์ วัฒนา และนางจุฑารัตน์ สมอคร ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการประจำคณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งผลการเลือกตั้งคณะจะนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป