หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เฉพาะรหัส 63)
ขอเชิญนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เฉพาะรหัส 63)

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-05-17 17:50:13ขอเชิญนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เฉพาะรหัส 63)

ร่วมทำแบบสอบถามเพื่อคัดกรองสุขภาพจิต

ทั้งนี้ นักศึกษาที่เข้าร่วมตอบแบบสอบถามจะได้รับ 3 หน่วยกิจกรรม

ขอให้นักศึกษาสแกน QR Code / Link https://forms.gle/7sxWgK3fQ8KWb6wh9

ตั้งแต่วันนี้-31พฤษภาคม 2564

จัดเก็บข้อมูลโดย ฝ่ายวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา

โทร 02-160-1530