หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี การศึกษา 2565 (รอบที่ 4 Direct Admission) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 – 31 พฤษภาคม 2565
เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี การศึกษา 2565 (รอบที่ 4 Direct Admission) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 – 31 พฤษภาคม 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-06-22 19:25:57


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี การศึกษา 2565 (รอบที่ 4 Direct Admission)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 – 31 พฤษภาคม 2565

สาขาที่เปิดรับ 

  • สาขาวิชาภาษาไทย
  • สาขาวิชาภาษาจีน
  • สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
  • สาขาวิชาการจัดการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
  • - แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม
  • - แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม

สมัครเรียน : https://admission.ssru.ac.th/login

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://admission.ssru.ac.th/isqy04

โทร. : 0 2160 1286

เเนะนำแขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม สาขาวิชาการจัดการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี การศึกษา 2565 (รอบที่ 2 Quota)

ประเภทความสามารถทางวิชาการ/ประเภทความสามารถพิเศษ และโครงการทุนเพชรสุนันทา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2565

สมัครเรียน : https://admission.ssru.ac.th/login

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://admission.ssru.ac.th/isqy04

โทร. : 0 2160 1286


download : กำหนดการรับสมัคร (รอบที่ 4).pdf