หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่ารหัส 50434030072 สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่ารหัส 50434030072 สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-07-23 16:49:06สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่ารหัส 50434030072 สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ดร.วสันต์ ทรัพย์ศิริพันธ์

ที่ได้รับการคัดเลือกบรรจุเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ประวัติโดยย่อ

B.A. (Chinese) Suansunandha Rajabhat University (2010)

Master’s degree (Chinese language of Philology) Beijing Normal University, P.R. China (2014)

Doctoral degree (Linguistics and Applied Linguistics) Beijing Normal University, P.R. China (2021)