หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชนะเลิศการประกวดเรียงความ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชนะเลิศการประกวดเรียงความ

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-03-22 09:35:59นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชนะเลิศการประกวดเรียงความ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีด้วยกับนางสาว ขนันดา นามบุญมา นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเรียงความ และมีโอกาสเข้าร่วมดูงานที่สหประชาชาติ (UN) ประจำประเทศไทย เนื่องในวันสตรีสากล 8 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา