หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมบุคลากรฝ่ายบริหารงานทั่วไป มอบนโยบายการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมบุคลากรฝ่ายบริหารงานทั่วไป มอบนโยบายการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-11-24 11:32:10



คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมบุคลากรฝ่ายบริหารงานทั่วไป มอบนโยบายการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน

          วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 อาจารย์ ดร.ปารณีย์ ศรีแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมบุคลากรฝ่ายบริหารงานทั่วไป ณ ห้องประชุมพรโสภิณ โดยมีนางอมรวดี กลิ่นจันทร์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี ร่วมการประชุมและร่วมมอบนโยบายการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานโดยเน้นการ ลดขั้นตอน ลดเวลา แต่คงไว้ซึ่งประสิทธิภาพตามกรอบภาระงานที่รับผิดชอบของแต่ละบุคคล เพื่อให้การปฏิบัติงานภายในฝ่ายฯมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะฯและมหาวิทยาลัย