หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการจุดประกายเส้นทางวิชาชีพ คนภาษาไทยสวนสุนันทา สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการจุดประกายเส้นทางวิชาชีพ คนภาษาไทยสวนสุนันทา สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-08-09 10:54:18

โครงการจุดประกายเส้นทางวิชาชีพ คนภาษาไทยสวนสุนันทา สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00-17.00 น. สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัด "โครงการจุดประกายเส้นทางวิชาชีพคนภาษาไทยสวนสุนันทา" ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย ประธานในพิธี ได้มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่มีจิตอาสาช่วยเหลืองานของสาขาฯ มาโดยตลอด

กิจกรรมการบรรยายเรื่อง "เรียนสนุก สุขใจเมื่อทำงาน" โดย นายณรงค์ฤทธิ์ คิดเห็น ศิษย์เก่ารหัส 54 นักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา และ นางสาวจิราพร จันทร์เรือง ศิษย์เก่ารหัส 58 ผู้สื่อข่าว บริษัทมติชน จำกัด (มหาชน)

กิจกรรมการบรรยายเรื่อง "อาชีพในฝันของคนเอกไทยยุค 2022" โดย นางสาวญาดา บ้านเมือง ศิษย์เก่ารหัส 48 รองผู้อำนวยการชำนาญการ โรงเรียนบ้านหนองปรือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 และ นางสาวนัฐภรณ์ ผลพฤกษา ศิษย์เก่ารหัส 59 เจ้าหน้าที่คอนเทนต์ครีเอเตอร์ สำนักพัฒนาธุรกิจ บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)

การจัดโครงการนี้ดำเนินการโดย อาจารย์ ดร. เสาวลักษณ์ แซ่ลี้ และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันในการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งออนไซต์ และออนไลน์ผ่านโปรแกรม google meet เพื่อเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานและประสบการณ์ในสมัยเรียนให้แก่นักศึกษาทุกชั้นปี และเป็นการจุดประกายความคิดในการสร้างอาชีพในอนาคตให้แก่นักศึกษา