หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการประจำคณะฯ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการประจำคณะฯ

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-03-29 11:06:58คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการประจำคณะ

25 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการเลือกตั้ง คณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากผู้แทนคณาจารย์ประจำหรือพนักงาน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในการเลือกตั้ง และร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ณ ห้องประชุมพรโสภิณ ซึ่งผลการนับคะแนนหลังการเลือกตั้ง หมายเลข 1 นางสาวหัสทยา นวลสุวรรณ ได้คะแนน 42 คะแนน และหมายเลข 2 นางจุฑารัตน์ สมอคร ได้คะแนน 34 คะแนน โดยได้คะแนนสูงสุดตามลำดับ ได้รับการเลือกเข้าเป็นคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งจะประกาศผลการเลือกตั้งและนำเสนอต่อมหาวิทยาลัยในลำดับต่อไป