หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผลงานการเขียนวรรณกรรมสำหรับเด็ก นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผลงานการเขียนวรรณกรรมสำหรับเด็ก นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-06-04 11:40:38

ผลงานการเขียนวรรณกรรมสำหรับเด็ก นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญชมตัวอย่างผลงานนักศึกษารายวิชา การเขียนวรรณกรรมสำหรับเด็ก เรื่อง "คำอธิษฐานของกีกี้" มาท่องอวกาศกันเถอะ เรียนวิชานี้ได้ใช้ความรู้ทางภาษา ผสานความคิดสร้างสรรค์ เข้าใจจิตวิทยาตามช่วงวัยของเด็ก สามารถต่อยอดความรู้ความคิดได้อีกหลากหลาย ได้ทำงานกลุ่มอย่างสนุกสนานอีกด้วย

สมาชิกในกลุ่ม

1. นายมารุต สุรสอน

รหัสนักศึกษา 62123401042

2. นางสาวปิยะธิดา เจริญพร

รหัสนักศึกษา 62123401047

3. นางสาวอัครณี สันตวงค์

รหัสนักศึกษา 62123401048

4. นางสาวกัลยรัตน์ ชูมณี

รหัสนักศึกษา 62123401051

รับชมวีดีโอ https://www.youtube.com/watch?v=HaPru6KlsBA